GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

03/02/2015
Ngày 27 tháng 01 năm 2015, Công ty cổ phần Vinafreight đã được Bộ GTVT cấp giấy phép KD vận tải đa phương thức. Giấy phép có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp.