Công ty cổ phần Vinafreight được trao tặng Giấy khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017 của UBND quận 7

10/08/2018
Sáng 10/08/2018, tại Khách sạn Crystal Palace (quận 7), cùng với 111 tổ chức và cá nhân khác, Công ty cổ phần Vinafreight được UBND quận 7 trao tặng Giấy khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017.

Từ năm 2002 đến nay nay, Công ty kinh doanh 2 kho chứa hàng hóa trên địa bàn quận 7 tại địa chỉ số 18A Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận Đông) và số 4 Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận). Trong suốt thời gian đó, Công ty luôn thực hiện đúng hạn và đầy đủ nghĩa vụ thuế với chính quyền nơi đây.