Lưu thông container trên các tuyến Á-Âu, xuyên Đại Tây Dương tăng 2.4% trong năm 2013

21/02/2014


Lưu thông từ châu Á đến châu Âu tăng 3.7% tính theo năm, đạt 14 triệu TEU, thấp hơn một ít so với 14.2 triệu TEU trong năm 2012.
 
Các chỉ số của tuyến Á – Âu bị kéo xuống do tình hình hoạt động kém của các tuyến thương mại từ châu Á đến tây Địa Trung Hải và Bắc Phi, giảm 13.9%.
 
Tuyến châu Á – Bắc Âu tăng 2% tính theo năm, đạt 9.1 triệu TEU trong năm 2013, trong khi sản lượng trên tuyến châu Á – Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi tăng 4% đạt 2.4 triệu TEU, sản lượng trên tuyến châu Á – Biển Đen/Đông Địa Trung Hải tăng 10.3% đạt 2.5 triệu TEU.
 
Chiều đi hướng tây tuyến châu Á – Bắc Mỹ tăng 3.9% tính theo năm đạt 3.6 triệu TEU. Sản lượng chiều đi hướng đông tăng 2% đạt 2.7 triệu TEU.
 
Các mức tăng trong tháng 12 đạt 6.2% tính theo năm so với mức 5.3% trong tháng 11.
 
Theo Asian Shipper News