Vinafreight TeamBuilding 2014

07/07/2014
Vừa đến nơi

VỪA ĐẾN RESORT HỒ TRÀM. CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TOÀN ĐOÀN.


Chuẩn bị bước vào trò chơi

CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO CÁC TRÒ CHƠI TEAMBUILDING.


Trò chơi khéo léo

TRÒ CHƠI KHÉO LÉO


Trò chơi lớn : giải mã và tìm cổ vật (1)

TRÒ CHƠI GIẢI MÃ VÀ TÌM CỔ VẬT  (1)

Trò chơi lớn : Giải mã và tìm cổ vật  (2)

TRÒ CHƠI GIẢI MÃ VÀ TÌM CỔ VẬT  (2)

Trò chơi lớn : Giải mã và tìm cổ vật  (3)

TRÒ CHƠI GIẢI MÃ VÀ TÌM CỔ VẬT  (3)


Chuẩn bị vượt "sông" bằng thuyền "giấy"  !

BỐN ĐỘI CHƠI CHUẨN BỊ VƯỢT "SÔNG" BẰNG THUYỀN "GIẤY"


Niềm vui của Đội về nhất

NIỀM VUI CỦA ĐỘI CHIẾN THẮNG

Lễ phát thưởng trò chơi TeamBuilding

LỄ PHÁT THƯỞNG TRÒ CHƠI TEAMBUILDING


Phần biểu diễn văn nghệ của Phòng Logs

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG LOGS


Ph6a2n biểu diễn văn nghệ của chi nhánh Hà Nội

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA CHI NHÁNH HÀ NỘI

Phần biểu diễn văn nghệ của Phòng Kế Toán


PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG KẾ TOÁN


Phần biểu diễn văn nghệ của Phòng Tổng Hợp

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP

Phần biểu diễn văn nghệ của Phòng Phát Triển Kinh Doanh

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Phần biểu diễn văn nghệ của Phòng Đường Biển

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG ĐƯỜNG BIỂN

Phần biểu diễn văn nghệ của chi nhánh Hải Phòng

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Phần biểu diễn văn nghệ của phòng Xuất

PHẦN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CỦA PHÒNG XUẤT HÀNG KHÔNG


Ngày về. Tạm biệt Resort Hồ Tràm, hẹn gặp lại.

NGÀY VỀ. CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG. TẠM BIỆT RESORT HỒ TRÀM, HẸN GẶP LẠI