Sự kiện

Công ty cổ phần Vinafreight tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

09/06/2020
Ngày 08/06/2020, Ngày 08/06/2020, Công ty cổ phần Vinafreight đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty CP Vinafreight tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

05/12/2019
Công ty CP Vinafreight tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 05 tháng 12 năm 2019

Hội thao truyền thống CNVCLĐ của Công đoàn - Đoàn Thanh niên Khối các Doanh nghiệp Trung ương tại TP. HCM.

27/05/2019
Hội thao truyền thống CNVCLĐ của Công đoàn - Đoàn Thanh niên Khối các Doanh nghiệp Trung ương tại TP. HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafreight 2019

26/04/2019
Ngày 25/04/2019, Công ty cổ phần Vinafreight đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.

04/10/2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.

Công ty cổ phần Vinafreight được trao tặng Giấy khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017 của UBND quận 7

10/08/2018
Công ty cổ phần Vinafreight được trao tặng Giấy khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017 của UBND quận 7