Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

17/03/2014
Ngày 15 tháng 03 năm 2014, chi bộ công ty CP vận tải ngoại thương (Vinafreight) đã trân trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Cao Văn Hùng, đồng thời trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 2 đảng viên là đồng chí Lê Thị Bích Khuê và đồng chí Nguyễn Quang Tuấn.