ĐẠI HỘI LẦN II CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

04/06/2015

Ngày 02/06/2015, Chi bộ Công ty CP Vinafreight đã tiến hành Đại hội chi bộ lần II (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Khách mời tham dự có ông Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy khối Bộ Công thương tại TP.HCM. Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua và thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành Chi bộ mới gồm 3 đồng chí :

1) Nguyễn Bích Lân : Bí thư
2) Nguyễn Huy Diệu : Phó bí thư
3) Đặng Đức Quang : Ủy viên
Đồng chí Nguyễn Bích Lân, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, đang phát biểu tại Đại hội.

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ đồng chí Nguyễn văn Lịch - Bí thư Đảng ủy khối Bộ Công thương tại TP.HCM
(Từ trái sang : đồng chí Nguyễn Huy Diệu - đồng chí Nguyễn Bích Lân - đồng chí Nguyễn Văn Lịch - đồng chí Đặng Đức Quang)