Chi nhánh

VINAFREIGHT Hà Nội
Tầng 7, số 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 37 32 25 40
Fax: (84-24) 37 32 49 72
Liên hệ: Ông Nguyễn Công Long
Email: long-nc@vinafreight.com.vn

VINAFREIGHT Hải Phòng
Phòng 212, tầng 2, New Holiday Mansion Hotel,
441 Đà Nẵng, phường Đông Hải, Quận Hải An,
TP.Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (84-225) 3 769 409 – 3 769 411
Fax: (84-225) 3 769 410
Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
Email: csv.hph@vinafreight.com.vn