Văn phòng

Đà Nẵng:
184 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng,
Việt Nam
Điện thoại: (84-236) 3 872 106 - 3 821 240
Fax: (84-236) 3 821 310
Liên hệ: Ông Trương Vân
Email: info@vinatransdn.com.vn

Qui Nhơn:
Lô 202 Hoàng Quốc Việt, TP.Quy Nhơn, Bình Định,     
Việt Nam
Điện thoại: (84-256) 3 824 884 - 3 824 885
Fax: (84-256) 3 824 886
Liên hệ: Ông Phạm Văn Bảy
Email: vntqup@dng.vnn.vn

Nha Trang:
120B Trịnh Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa,
Việt Nam
Điện thoại: (84-258) 3 513 818
Fax: (84-258) 3 510 464
Liên hệ: Mr. Phạm Bảo Tri
Email: vinatransnt@dng.vnn.vn

Cần Thơ:
29 Cách Mạng Tháng Tám, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: (84-292) 3 763 580
Fax: (84-292) 3 763 581
Liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Phương
Email: vinatranscantho@hcm.vnn.vn