Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 38 44 64 09
Fax : (84-28) 38 48 83 59
Email : mngt@vinafreight.com.vn
Website : www.vinafreight.com