CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT NĂM 2015

29/06/2015
Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2015 đã diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, hai Sở Giao dịch Chứng khoán và đại diện của hơn 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.
 
50 báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất được vinh danh trong tổng số gần 600 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM và Hà Nội thuộc diện xét chọn của Cuộc bình chọn năm nay. Trong 50 BCTN tốt nhất (Top 50) được trao giải năm nay, có 37 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết ở sàn TP.HCM (HOSE) và 13 báo cáo của các doanh nghiệp ở sàn Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần Vinafreight - doanh nghiệp niêm yết ở HNX - được vinh danh xếp hạng 34/50, lọt vào Top 50 Báo Cáo Thường Niên tốt nhất năm 2015