Thông tin cổ đông

Thông báo

19/08/2010
Về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Vận tải Ngoại Thương.

Thông báo

28/07/2010
Về việc tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2010.

Thông báo

28/07/2010
Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán (mới).

Thông báo

17/06/2010
Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần

16/06/2010
Giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần